Rezultate GAL Razim

GAL RAZIM sprijină prin măsuri de finanțare dedicate (Măsura M4/6A, M5/6A, M3/6B) agroturismul, sector cu potențial deosebit de dezvoltare, ca modalitate de diversificare a activităților economice din teritoriu, cât și ca factor de stabilizare a populației în teritoriu.

Peisajul natural specific Dobrogei de nord cât și patrimoniul cultural etno-social constituie posibilități reale pentru practicarea agroturismului. La nivelul teritoriului nu există însă forme asociative care să promoveze interesele micilor operatori în agroturism. În contextul problemelor microeconomiei locale și a gradului redus de adaptare la cerințele pieței, asocierea și cooperarea este esențială pentru creșterea competitivității, condiționată de valorificarea pe piață a produselor și serviciilor locale cu valoare adăugată. Adaptarea la cerințele pieței poate fi accelerată de asociere, având drept consecință directă conștientizarea actorilor locali asupra importanței aplicării unor noi metode și tehnici de marketing corespunzătoare cerințelor pieței și specificului economic al teritoriului.

Prin obiectivele specifice: creșterea aptitudinilor, cunoștințelor și competențelor în turismul durabil, a partenerilor implicați, prin schimbul de bune practici; dezvoltarea potențialului turistic al partenerilor rețelei prin crearea de pachete turistice; promovarea pachetelor turistice ale partenerilor rețelei, la nivel local și internațional; crearea unui sistem/cadru comun și a unei metodologii inovative pentru dezvoltarea și promovarea turismului sustenabil, în vederea utilizării de către alte GAL-uri și organizații; facilitarea dezvoltării turismului sustenabil și a ecoturismului  în zonele rurale din Italia, România, Franța și Bulgaria. Astfel  viziunea și scopul proiectului de cooperare  răspund  priorității și obiectivelor formulate în Strategia de Dezvoltarea Locală  GAL RAZIM.

Ofertă turistică „Aventură” de 3 zile în Zona Razim

Ofertă turistică „Cultură” de 3 zile în Zona Razim

Ofertă turistică „Recreație” de 3 zile în Zona Razim

Broșură completă cu obiectivele din zona Razim

Am adunat în cele 84 de pagini ale acestei broșuri prezentări relevante ale obiectivelor din zona Razim, rute turistice și oferte din zonele rurale, trasee, pensiuni și locuri de interes, cu accent pe specificul local. Am avut în minte încurajarea turiștilor și a potențialilor turiști înspre descoperirea de locuri și experiențe fermecătoare și nevoia de promovare a acestora.

Imagini de la noi

Natură, vestigii și preparate din pește