Rezultate GAL Lider Cluj

LAG Lider Cluj - Aventură

LAG Lider Cluj - Cultural

LAG Lider Cluj - Natură

Broșură cu oferte de turism rural

Am adunat în cele 25 de pagini ale acestei broșuri mai multe rute turistice și oferte din teritoriile rurale ale asociațiilor implicate în proiectul de cooperare EnportBeta.

Despre GAL LIDER CLUJ

SDL Asociația GAL LIDER CLUJ

Particularitățile identificate în analiza diagnostic, respectiv nevoile identificate în analiza SWOT, au fost sintetizate în strategie în cadrul a trei priorități locale: (1) Combaterea Sărăciei Rurale şi Diminuarea Exodului Rural (2) Stimularea Dezvoltării Economice și Creșterea Competitivității Rurale (3) Conservarea Patrimoniului Rural. Dat fiind faptul că proiectul de cooperare își propune să stimuleze și să potențeze sectorul turism prin dezvoltarea și promovarea de oferte turistice, acesta contribuie la adresarea tuturor celor trei priorități locale. Mai mult, proiectul de cooperare aduce plus valoare adresând lipsa culturii antreprenoriale, lipsa capacității manageriale și lipsa orientării spre piață marcate ca nevoi stringente în strategie, prin activitățile de instruirea antreprenorilor din sectorul turism pe turism sustenabil și economie verde, respectiv prin activitățile de facilitare a proceselor de marketing.

Cooperarea este modul prin care intenționăm să obținem acces la perspective noi, să învățam din experiența altor regiuni sau țări, să stimulăm inovarea, să dobândim aptitudini și să obținem mijloace pentru îmbunătățirea calității ofertelor turistice din teritoriu.

 

Prin proiect, GAL-uri din Italia,  Bulgaria, România și Franța vor promova conceptul de “slow travel”, deoarece toate GAL-urile sunt situate în zone rurale care, conform statisticilor din domeniul turismului (United Nation World Tourism Organization), se încadrează în topul destinațiilor din U.E în ceea ce privește resursele și patrimoniul turistic. Teritoriile acoperite de GAL-urile partenere în proiectul EnportBeta sunt teritorii cu un potențial turistic ridicat, dar care nu a fost suficient valorificate deoarece nu s-a creat o bază de date și nu s-au identificat actorii locali care să învețe să își promoveze/valorifice potențialul local, etnografic, arhitectural sau de orice altă natură, în funcție de zonă și cultură. Prin urmare, ne propunem crearea și promovarea unor modele de bună practică în ceea ce privește ofertele turistice din teritoriile rurale vizate, bazate pe principiul unei dezvoltări sustenabile (social, de mediu și economic), în special pentru zonele cu resurse naturale protejate, recunoscute ca fiind zone cu un potențial ridicat pentru ecoturism.

Proiectul urmărește să abordeze inovarea în serviciile de promovare a potențialului turistic/ecoturistic local, deoarece se va realiza un serviciu de promovare care să răspundă, în același timp, celor două obiective stipulate în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă – Obiectiv 2020: conservarea și gestionarea resurselor naturale, educație și formare profesională.

 

O abordare integrată a turismului – de regulă, promovarea unei regiuni cu potențial turistic se face în jurul unui obiectiv turistic, comercializându-se ca o zonă axată în jurul activităților în aer liber (sporturi de iarnă sau de vară) sau o destinație culturală (fie ea construită sau moștenire culturală), ținând cont nu numai de atracțiile principale dar și de specificitatea locală conferită printr-o diversitate de puncte, locații, evenimente, tradiții. Majoritatea regiunilor au, pe lângă o astfel de atracție principală și alte categorii de obiective turistice (etnografic, religios, etc.), acestea putând fi coroborate într-o ofertă turistică, astfel încât să poată atrage un public mai larg. În acest fel, turiștii care vin pentru astfel de activități specifice se pot bucura de o experiență culturală (prin posibilitatea de a explora istoria și arhitectura locală, obiceiurile și tradițiile fiecărei destinații rurale – adaptate astfel încât vor avea și o latură interactivă), dar și de capacitatea de a elabora și de a promova povești ale locului, care să atragă și să dezvolte curiozitatea oaspeților. De asemenea, turiștii cărora le place turismul cultural pot fi încurajați să fie mai activi (ex: pauze pentru activități sportive în timpul vacanței sau să fie mai activi fizic în timpul vizitei lor – biciclete sau drumeții între diferite obiective).

Prin proiect, se va promova un tip de turism de calitate – turism transnațional, adresat potențialilor vizitatori din întreaga lume, prin tehnici de marketing sustenabile, în urma cărora să fie identificate metode și instrumente pentru a depăși posibilele bariere lingvistice.