Rezultate GAL Lider Bistrița-Năsăud

O invitație înspre descoperirea teritoriului Bistrița-Năsăud - cu imagini și detalii!

Superbe trasee de drumeție pe dealuri și munți! Vezi imagini și descrierea variantelor:

Afacerile locale și specificul mediului rural. Ce fac oamenii?

Despre proiect, activitățile din cadrul lui, rezultate și ce se întâmplă concret:

Actualizare hărți și rute locale

Imagini de la noi

Munți, văi și ape - spectaculoase în orice anotimp!

În contextul SDL GAL LIDER BISTRIȚA NĂSĂUD, cooperarea reprezintă dezvoltarea în comun a celor mai bune soluții și transfer de expertiză. Astfel, utilizând această metodă, parteneriatul poate elabora și implementa o strategie pentru dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității durabilă și pertinentă.

Prin Măsurile conturate, SDL răspunde unor nevoi identificate și de către alte Strategii și Programe de la nivel regional, național și european. SDL contribuie și la Orientările strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate, Obiectivul General 2 Creșterea atractivității zonei montane defavorizate și stabilizarea, Obiectivele Specifice b) Încurajarea diversificării activităților economice în zona montană defavorizată (prin Măsura 6.6, menită să sprijine dezvoltarea de activități neagricole); c) Revitalizarea turismului montan pe principiile turismului durabil prin modernizarea infrastructurii specifice, creșterii calității serviciilor în vederea dezvoltării și promovării potențialului natural și cultural din zona montană defavorizată (prin măsurile 6.1 Patrimoniu imaterial și identitate locală și 6.3 Reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu înspre obiective turistice, care sprijină investițiile în valorificarea patrimoniului material și imaterial);

Două dintre obiectivele specifice ale GAL Lider Bistrița Năsăud reprezintă interesul și necesitatea teritoriului și implicit a comunităților locale de a dezvolta resursele naturale și culturale cu specific și potențial de dezvoltare turistică, respectiv:

OS2: Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu natural și uman, pentru a putea fi ulterior valorificate corespunzător (Prioritatea 6, Domeniul de intervenție 6B, Măsura de dezvoltare locală 6.3- Reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu înspre obiective turistice). Obiectivul 2 este relevant deoarece capitalizează unul din punctele forte ale teritoriului, iar atingerea sa nu are doar un rol strategic (fiind primul pas în dezvoltarea turismului din zonă, cu sprijinul unei infrastructuri corespunzătoare), ci și unul social, contribuind la sentimentul de apartenență și mândrie locală.

și

OS4: Sprijinirea conservării și promovării elementelor de patrimoniu imaterial (Prioritatea 6, Domeniul de intervenție 6B, Măsura de dezvoltare locală 6.1- Patrimoniu imaterial și identitate locală ). Relevanța obiectivului 4 vine nu doar din potențialul de valorificare al patrimoniului imaterial, ci și datorită rolului activ pe care îl are în conservarea și promovarea patrimoniului local și, de asemenea, creșterea nivelului de apartenență al locuitorilor și promovarea coeziunii sociale.