Rezultate GAL Delta Dunării

Poze din teritoriu

Poze de la vizita de studiu, 23-24 septembrie 2022

Studiu privind dezvoltarea turismului sustenabil în zonele rurale GAL Delta Dunării

Materiale sesiuni de instruire

GAL DELTA DUNĂRII sprijină, prin măsuri de finanțare dedicate (Măsura M2/6A, M3/6A, M4/6B) agroturismul, sector cu potențial deosebit de dezvoltare, ca modalitate de diversificare a activităților economice din teritoriu, cât și ca factor de stabilizare a populației în teritoriu.

Atât peisajul natural cât si patrimoniul etno-cultural oferă posibilități reale pentru practicarea agroturismului. La nivelul teritoriului, nu există însă forme asociative care să promoveze interesele micilor operatori în agroturism. În contextul problemelor microeconomiei locale și a gradului redus de adaptare la cerințele pieței, asocierea și cooperarea este esențială pentru creșterea competitivității, condiționată de valorificarea pe piață a produselor și serviciilor locale cu valoare adăugată. Adaptarea la cerințele pieței poate fi accelerată de această asociere, având drept consecință directă conștientizarea actorilor locali asupra importanței aplicării unor noi metode și tehnici de marketing, corespunzătoare cerințelor pieței și specificului economic al teritoriului.

Prin obiectivele specifice, respectiv: creșterea aptitudinilor, cunoștințelor și competențelor în turismul durabil, a partenerilor implicați, prin schimbul de bune practici; dezvoltarea potențialului turistic al partenerilor rețelei prin crearea de pachete turistice; promovarea pachetelor turistice ale partenerilor rețelei, la nivel local și internațional; crearea unui sistem/cadru comun și a unei metodologii inovative pentru dezvoltarea și promovarea turismului sustenabil, în vederea utilizării de către alte GAL-uri și organizații; facilitarea dezvoltării turismului sustenabil și a ecoturismului  în zonele rurale din Italia, România, Franța și Bulgaria și prin viziune și scopul proiectului de cooperare, se  răspunde  priorității și obiectivelor formulate în Strategia de Dezvoltarea Locală  GAL DELTA DUNĂRII.