Despre Slow Travel

Conceptul „Slow Travel - Slow food”

Obiectivul principal al proiectului

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea turismului sustenabil în zonele rurale. În acest context, proiectul vine în întâmpinarea următoarelor nevoi:

 • lipsa unor asociații de promovare a agroturismului;
 • procent redus de produse cu valoare adăugată ridicată, comercializate ca produse finale în fiecare dintre teritoriile partenere;
 • calitatea slabă a infrastructurii turistice și a serviciilor turistice rurale;
 • dezvoltarea slabă a infrastructurii necesare promovării și comercializării produselor locale.
 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltarea competențelor și cunoștiințelor partenerilor implicați în proiect prin schimburi de experiență și bune practici privind turismul rural.
 2. Dezvoltarea potențialului turistic a teritoriilor partenerilor implicați prin crearea ofertelor turistice.
 3. Promovarea turismului rural prin organizarea unui proces de lucru comun și prin partajarea resurselor.
 4. Crearea unei scheme/ cadru și a unei metodologii inovative pentru dezvoltarea și promovarea turismului sustenabil, ca acesta să poată fi folosit de alte GAL-uri și organizații.
 5. Facilitarea dezvoltării unui turism sustenabil și eco-prietenos în zonele rurale din țările partenere (România, Italia, Franța și Bulgaria).

Proiectul va aduce o valoare adăugată în comunitățile rurale deservite de GAL-urile partenere, astfel încât principalele direcții de dezvoltare ale proiectului se suprapun cu principiile din Strategiile de Dezvoltare Locală a GAL-urilor.

Proiectul își propune să exploateze potențialul turistic al zonelor din teritoriile GAL, prin crearea unui concept integrat de promovare, prin promovarea unor modele de bune practici în ceea ce privește oferta turistică , prin inovarea în cee ace privește oferta turistică, prin tehnici de marketing sustenabile etc.

Activități

Proiectul de cooperare va promova conceptul de slow travel, în zonele rurale deservite de GAL-urile partenere. Aceste arii rurale sunt, conform statisticilor din domeniul turismului, în topul destinațiilor din U.E în ceea ce privește resursele și patrimonial turistic.

Animarea teritoriului pentru evaluarea resurselor turistice și instruirea actorilor implicați în turism prin:

– realizarea unei analize de piață (colectarea și analiza datelor din turismul rural desfășurat în teritoriile partenerilor) a datelor privind potențialul turistic de către fiecare partener

 • Instruirea actorilor locali implicați în turism.

Generarea unui proces de lucru comun prin:

 • Crearea și elaborarea unei metodologii comune de colectare și analiză a datelor
 • Organizarea a 6 vizite de studiu
 • Crearea unui concept de marketing (un logo comun, website, clip video, creare pagină facebook, instagram, și youtube, crearea unui profil grafic local) pentru promovarea turismului rural în teritoriile partenerilor;

Crearea unei platforme de comunicare pentru promovarea turismului rural prin:

 • Crearea unei platforme de comunicare: instrumente digitale de comunicare, manual digital, text și poze.
 • Participarea la un eveniment internațional în domeniul dezvoltării rurale, organizat în Europa (târgul de turism de la Berlin sau orice alt eveniment internațional în domeniul dezvoltării rurale, organizat în Europa)
 • Diseminarea rezultatelor, pe baza unui plan de diseminare

Activități de management ale proiectului

Acțiuni specifice

 • Realizarea a 6 vizite de lucru în Italia, România, Franța și Bulgaria, care vizează schimbul de bune practici în domeniul turismului durabil și crearea a 18 oferte turistice.
 • Dezvoltarea unui web-site comun și a 3 profiluri în social media (facebook, instagram, youtube), care vizează difuzarea rezultatelor obținute (baze de date, vizite de lucru, hărți locale, oferte turistice, videoclipuri, etc.)
 • Crearea unui clip video de promovare privind cooperarea Leader și proiectul EnportBeta, promovarea principiilor de sustenabilitate în turismul local
 • Participarea la un eveniment internațional în domeniu dezvoltării rurale organizat în Europa, oportunitate de a atrage un grup țintă de elită, un grup țintă nou, care poate să ducă mai departe brand-ul creat
 • Instruirea și informarea antreprenorilor locali care activează în domeniul “slow tourism”, economiei verzi și eco-durabilității, seminarii privind satele ecologice și cele mai bune practici privind turismul sustenabil, training în marketing pentru antreprenori.

Rezultate anticipate

 • dobândirea de noi abilități tehnice și administrative, abilități și cunoștințe pentru actorii publici și privați direct implicați (operatori locali în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice, reprezentanți ai administrației publice locale) și indirect (tineri, șomeri, antreprenori, meșteșugari, iubitori de natură și sport);
 • identificarea noilor potențiali parteneri și clienți în sectorul turismului;
 • crearea de noi locuri de muncă;
 • îmbunătățirea competitivității economice și sociale a teritoriului;
 • consolidarea identității teritoriale ;
 • crearea de rețele tematice privind turismul durabil (operatori în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice și administrații publice locale);
 • crearea și promovarea noilor pachete de eco-turism (operatori în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice)

Vizite de tipul „slow travel”